Styrelse

Linnea - Smålands landskapsblommaÅlderman: Owe Axelsson

Vice ålderman: Carl-Erik Kuylenstierna
Skattmästare: Leif Kasimir
Gillesskrivare: Roland Johansson

Överstemunskänk: Hans Norén

Övriga ledamöter:
Kerstin Johansson
Lennart Johansson
Anita Norén

Suppleant:
Junis Berglund

Revisor:
Lars-Olof Johansson
Lars-Göran Arvidsson
Revisorsuppleant:
Mona Hagfeldt

Valberedning:
Inger Bjurulf
Lars-Göran Ottosson
Suppleant:
Eva Pettersson
Arkivarie
Inge Nilsson
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)