Styrelse

Linnea - Smålands landskapsblommaÅlderman: Owe Axelsson   070-6257963

Vice ålderman: Carl-Erik Kuylenstierna   011-318694
Skattmästare: Leif Kasimir   0763-947626
Gillesskrivare: Roland Johansson   070-5985601

Överstemunskänk: Hans Norén   0766-451179
Adjungerad ledamot Kerstin Johansson 070-3056083

Suppleant:
Anita Norén, Lennart Johansson

Revisor:
Lars-Olof Johansson
Lars-Göran Arvidsson
Revisorsuppleant:
Mona Hagfeldt

Valberedning: 
Vakant
Arkivarie
Inge Nilsson
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)